La quota genèrica d'inscripció és de 225 € per equip.

Els equips que no contractin cap dels paquets d'allotjament i àpats oferts per l'organització han d'abonar una quota d'inscripció per la participació de 615 € per equip.

La inscripció s'abonarà mitjançant transferència bancària al compte de la Fundació Balonmano Granollers:

Entitat: BANC de SABADELL:
Número de compte 0081-0034-51-0001186326
IBAN | ES70 0081 0034 5100 0118 6326
Switf: BSABSEBBXXX

Cada equip pot inscriure un màxim de 15 jugadors o jugadores i 2 tècnics.

Cada equip haurà de disposar de la seva pròpia assegurança mèdica per a tots els jugadors que participin a la Granollers CUP.

Cada equip correrà càrrec de les despeses de desplaçament, manutenció i allotjament. L'organització ofereix diferents opcions d'allotjament i menjar per als equips. Els àpats s'ofereixen en un restaurant habilitat al mateix Palau d'Esports de Granollers, punt neuràlgic del torneig.

Últim dia d'inscripció | 30 d'abril

 

Cap del grup
Categories - Equips
Número d'equips que ens agradaria inscriure:
Masculí
Femení
Equips amb allotjament i manutenció propi: 615 €/equip
Allotjament i àpatsInformació d'arribada i sortidaInformació sobre el Club / Equip
Nota: les inscripcions seran per rigorós ordre d'arribada i en funció dels equips de cadascuna de les categories. Es considera que l'equip ha presentat la seva inscripció un cop rebuda aquesta sol·licitut juntament amb l'ingrés de la quota d'inscripció per equip.